Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

De Antiek Fabriek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

website: www.antiek-fabriek.nl
e-mailadres: info@antiek-fabriek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Antiek Fabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

:: Naam
:: E-mailadres
:: IP-adres
:: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie per e-mail en/of telefonisch)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@antiek-fabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Antiek Fabriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

:: Het afhandelen van jouw betaling
:: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
:: Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
:: Om goederen en diensten bij je af te leveren
:: De Antiek Fabriek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Antiek Fabriek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Antiek Fabriek) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Antiek Fabriek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Antiek Fabriek werkt op deze manier met de volgende bedrijven:

:: Squarespace: voor het informatie verstrekken en in contact komen met geïnteresseerden. Wat Squarespace doet met bezoekers
data van deze website, staat beschreven in artikel 4(b), 5, 6, and 12 van de desbetreffende Privacy Policy.
:: Google (Analytics): voor het monitoren van klikgedrag (met geanonimiseerde data)


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Squarespace:
De Antiek Fabriek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie controleer hier welke cookies Squarespace gebruikt voor bezoekers van deze website.

Google Analytics:
Op deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De Antiek Fabriek gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. De Antiek Fabriek maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor we geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Social media cookies:
Op deze website is het mogelijk om de blogartikelen te delen op diverse social media kanalen waaronder Facebook, Tumblr, Twitter en Pinterest. Voor het functioneren van deze knoppen wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies – zodat de social media partij jou herkent op het moment dat jij een artikel, foto en/of video wilt delen via social media.

Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van mijn website direct kunnen delen met vrienden en/of andere gebruikers. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijst de Antiek Fabriek je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Antiek Fabriek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@antiek-fabriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Antiek Fabriek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Antiek Fabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@antiek-fabriek.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op 5 april 2019. De Antiek Fabriek kan de verklaring op ieder moment wijzigen. Daarom raden wij je aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren.